Spring naar inhoud
logo

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Privacyverklaring

1 september 2022

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie wordt hieronder weergegeven.

Reacties op de Aanpak Volkshuisvesting

Doel

 • Inzicht te krijgen in ideeën over, meningen en reacties van bewoners op de voorgestelde uitgangspunten van de Aanpak Volkshuisvesting.


Subdoelen

 • Een draagvlakmeting te doen bij de opgestelde doelen.
 • Inzicht krijgen in waar bezoekers die aandachtspunten en reacties plaatsen vandaan komen.

In principe kan iedereen reageren op deze site. Maar deze Aanpak Volkshuisvesting geldt voor Amsterdam; we hebben wel vooral bewoners opgeroepen om op de doelen te reageren.


Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een publiekrechtelijke taak, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besluit te komen.


Categorieën persoonsgegevens

 • Naam:
  We vragen mensen die reageren op een doel om hun naam op te geven. Deze naam wordt gepubliceerd bij de reactie. Dat doen we omdat ervaring leert dat dit de kwaliteit van het gesprek bevordert. Mensen kunnen uiteraard een alias opgeven.
 • Email:
  Mensen die reageren vragen we om te registreren met een e-mailadres. Dit is nodig om met hen in contact te treden over hun reactie en hen te kunnen informeren over het vervolg. E-mailadressen worden niet gepubliceerd op de site. Andere bezoekers van de site kunnen zich ook aanmelden voor informatie over het verloop van het traject door hun emailadres op te geven.
 • Postcode:
  We vragen mensen die een reactie plaatsen om hun postcode op te geven. We willen graag een beeld krijgen van waar mensen die een reactie achter laten vandaan komen.


Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor deze reactietool het volgende geldt:

 • De Aanpak Volkshuisvesting wordt volgens planning in juni 2023 vastgesteld. De geregistreerde persoonsgegevens worden na die tijd, maar uiterlijk een jaar na livegang (19 september 2022) uit onze databases verwijderd. Het kan zijn dat we voor archiefdoeleinden de ingezonden reacties bewaren, dit doen we dan geanonimiseerd en met een maximumtermijn van 5 jaar.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren