Spring naar inhoud
logo

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Achtergrondinformatie, feiten en cijfers

Wil je meer weten over de problemen waar we mee te maken hebben op het gebied van wonen in Amsterdam? Op deze pagina vind je de belangrijkste cijfers bij de doelen die we ons stellen in de Aanpak Volkshuisvesting. Deze cijfers komen uit onderzoeken die we hebben laten uitvoeren.

Doel 1

Meer woningen en betaalbaarder wonen

Huurprijzen

Huurprijzen

Over de afgelopen 20 jaar is de gemiddelde huur fors gestegen. Voor particuliere huurders steeg de huur het meest, maar ook de gemiddelde huur van corporaties is in 20 jaar bijna verdubbeld.

Deze gemiddelde huurprijsstijging hangt samen met de liberalisatie van de woningmarkt. Daardoor kan en wordt een steeds groter deel van de woningvoorraad verhuurd in de vrije sector. Vooral particuliere verhuurders verhuren veel in de vrije sector. Dit aandeel is gestegen van 29 procent naar 63 procent in 10 jaar. Corporaties verhuren een klein deel van hun woningvoorraad in de vrije sector.

Aandeel huur boven € 752,- in de particuliere huur en corporatiehuur 2011-2021

Aandeel huur boven € 752,- in de particuliere huur en corporatiehuur 2011-2021

Koopprijzen

De gemiddelde transactieprijs per vierkante meter ligt in Amsterdam in het vierde kwartaal van 2021 op € 7.546,-. Een jaar daarvoor was dat nog € 6.396,-. Op de kaarten is te zien dat hoge vierkantemeterprijzen (rood) in 2015 vooral in stadsdeel Centrum en grote delen van Zuid te vinden waren. In 2021 is dit op veel meer plekken in de stad de norm.

Verkoopprijzen in de gemeente Amsterdam per vierkante meter, 2015

Verkoopprijzen in de gemeente Amsterdam per vierkante meter, 2015

Verkoopprijzen in de gemeente Amsterdam per vierkante meter, 2021

Verkoopprijzen in de gemeente Amsterdam per vierkante meter, 2021. Bron: https://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/

Financiële positie huurders

Financiële positie naar soort huur

Uit onderzoek in 2020 blijkt dat 18 procent van de huurders van sociale huurwoningen de noodzakelijke uitgaven voor woonlasten, eten, verzekeringen etc. niet kan betalen. Huishoudens die dit niet kunnen betalen hebben een risico op financiële problemen. Nog eens 24 procent kan alleen deze basisbedragen betalen. Zij zijn daarom ook financieel kwetsbaar, omdat er weinig overblijft om een financiële tegenslag op te vangen.

Percentage van het inkomen dat gemiddeld aan huur betaald wordt

Percentage van het inkomen dat gemiddeld aan huur betaald wordt

In 2021 betalen huurders gemiddeld 29,9 procent van hun inkomen aan huur. Dit is in 10 jaar tijd gestegen van 25,2 procent. Vooral huurders zonder huurtoeslag, die voornamelijk in de vrije sector wonen, zijn gemiddeld een groter deel van hun inkomen aan huur gaan uitgeven.

Doel 2

Meer woningen voor mensen die ze het hardst nodig hebben

Inschrijfduur sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen van corporaties worden in de voormalige stadsregio Amsterdam nu nog verdeeld op basis van inschrijfduur. Woningzoekenden die geen sociale huurwoning achterlaten, de starters, staan gemiddeld 11 jaar ingeschreven voordat zij een woning kunnen huren via WoningNet.

Gemiddelde inschrijfduur en woonduur bij acceptatie van een huurwoning op WoningNet van Stadsregio (in jaren)

Gemiddelde inschrijfduur en woonduur bij acceptatie van een huurwoning op WoningNet van Stadsregio (in jaren). Bron: AFWC Jaarbericht 2022.

We verwachten op basis van prognoses dat er in de komende 8 jaar 28.600 nieuwe huishoudens van mensen in kwetsbare situaties met een woonbehoefte bij komen. Er is een aanbod voorzien van 18.400 woningen. Hierdoor ontstaat een oplopend tekort van woningen voor mensen in een kwetsbare situatie, met een verwacht tekort van 10.200 woningen in 2030.

Doel 3

Passender wonen

In Amsterdam zien we vanaf nu een percentuele groei van het aandeel 75-plussers: van 5,2 procent in 2022 naar 6,7 procent in 2030 en 8,5 procent in 2040.

Deze vergrijzing is niet overal in de stad hetzelfde: In 2040 heeft ongeveer een derde van de wijken meer dan 10 procent 75-plussers. Het hoogste percentage is in Buitenveldert-Oost (16,6 procent). We zien vooral hoge percentages in de stadsdelen Centrum en Zuid, maar ook de wijken Nellestein (Zuidoost), Tuindorp-Nieuwendam (Noord), Vondelbuurt (West) en Betondorp (Oost) hebben in 2040 een aandeel van meer dan 13 procent.

Percentage 75-plussers

Percentage 75-plussers

In het onderzoekk Wonen in Amsterdam is gevraagd of bewoners hun woning geschikt vinden om oud te worden (of te zijn). Hoe ouder men is, des te vaker men vindt dat de woning geschikt is, soms na enige woningaanpassingen. Gemiddeld vindt 40 procent van de Amsterdammers de woning niet geschikt, maar bij de leeftijdsgroep 65-74 jaar is dat 24 procent en bij 75-plussers 14 procent. Deze niet geschikte woningen liggen vooral in stadsdeel West, het centrale deel van Centrum en wijken in stadsdeel Zuid.

Oordeel geschiktheid woning om oud te worden of zijn naar leeftijd in percentage

Oordeel geschiktheid woning om oud te worden/zijn naar leeftijd (percentage)

De tevredenheid met de woning is sterk afhankelijk van de grootte van de woning. De tevredenheid loopt in een mooie diagonale lijn, van cijfers rondom rapportcijfer 7 bij de kleine woningen naar gemiddeld 8,5 bij de grootste woonoppervlakten.

Tevredenheid woning naar woonoppervlak, 2017, 2019, 2021

Tevredenheid woning naar woonoppervlak, 2017, 2019, 2021. Bron: Wonen in Amsterdam

Doel 4

Woningen zijn om in te wonen

We bestrijden allerlei soorten woonfraude. De meeste meldingen gaan over onrechtmatige toeristische verhuur, onderverhuur en kamerverhuur.

Soorten meldingen SIA en Zoeklicht doorzon 2019, 2020 en 2021

Soorten meldingen SIA en Zoeklicht doorzon 2019, 2020 en 2021

Om ervoor te zorgen dat woningen worden gebruikt om in te wonen en dat er minder overlast wordt ervaren, stellen we regels aan het verhuren van woningen aan toeristen. De overlast wordt vooral ervaren in grote delen van stadsdeel Centrum. Maar ook in de ring daarbuiten, in de stadsdelen West, Centrum, Oost en Noord, ervaart een deel van de bewoners overlast door toeristische verhuur van woningen.

Ervaren overlast door vakantieverhuur, 2021

Ervaren overlast door vakantieverhuur, 2021

Ook aan kamerverhuur zijn regels gesteld. Bijna 20 procent van de Amsterdamse huishoudens heeft in meer of mindere mate last van de verhuur van kamers in hun pand of complex, of in omliggende panden.

Doel 5

Duurzame woningen van goede kwaliteit

Van alle woningen in Amsterdam heeft 23 procent geen dubbel glas. Het gaat om meer dan 100.000 woningen. Andere vormen van isolatie zijn minder aanwezig in Amsterdamse woningen.

Op de vraag of mensen bereid zijn om te investeren in de verduurzaming van hun woning of een hogere huur willen betalen, antwoordt 44 procent dat zij dat wel willen. Dit verschilt sterk tussen huurders en kopers. Mensen met koopwoning zijn veel vaker bereid om te investeren in de woning voor verduurzaming.

Doel 6

Leefbare wijken met toegang tot voorzieningen en zorg

Tevredenheid met de eigen buurt, 2021

Tevredenheid met de eigen buurt, 2021

Amsterdammers geven in 2021 de eigen buurt gemiddeld een rapportcijfer 7,6. De meeste wijken waar de bewoners hun buurt lager waarderen dan het stedelijk gemiddelde liggen in Nieuw-West. Maar ook 3 wijken in Zuidoost (Venserpolder, Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost), 2 wijken in West (De Kolenkit Zuid en Bosleeuw) en 2 wijken in Noord (Waterlandpleinbuurt en Banne Buiksloot) hebben een lagere score dan gemiddeld.

Omgang groepen mensen, 2021

Omgang groepen mensen, 2021

In elke wijk geven bewoners minimaal een voldoende (6 of hoger) voor de omgang tussen verschillende groepen mensen in de buurt. Net als veiligheid is de omgang tussen verschillende groepen mensen een indicator die sterk samenhangt met het totaaloordeel van de buurttevredenheid in een wijk. De wijken die minder positief scoren op dit aspect van sociale cohesie, zijn ongeveer dezelfde wijken die een minder positieve score hebben op buurttevredenheid.

Doel 7

Meer regie van bewoners op de Amsterdamse woningmarkt

We ondersteunen Amsterdammers met vragen over wonen via Stichting !WOON. De behoefte aan bewonersondersteuning stijgt. De afgelopen jaren is het aantal contactmomenten van bewoners met !WOON toegenomen van 51.700 individuele contacten in 2019 tot 74.500 contacten in 2021. De meest voorkomende onderwerpen van bewonersvragen in 2021 gingen over onderhoud van de woning (29 procent), huurprijs of bijkomende kosten (16 procent), huurcontract en huuropzegging (10 procent) en overige vragen over huurrecht en huurprijzenrecht (7 procent).

Extra cijfers

Als je nog meer wilt weten over de wooncrisis kun je hier meer cijfers vinden:

Zie ook

Participatieplan Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren