Spring naar inhoud
logo

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Denk mee over de Aanpak Volkshuisvesting

Een woonplek vinden in Amsterdam is bijzonder moeilijk. Een woning vinden die naar je zin is en bij je past is nog moeilijker. Het gebrek aan passende en betaalbare woningen in Amsterdam is erg groot. Daarom werken we als stad aan een plan om dit te veranderen. We hebben tijd nodig om dat goed te doen. Jouw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken.

Laat ons jouw mening horen!

We zullen de komende jaren geregeld voor moeilijke keuzes staan. Van Amsterdammers willen we graag horen hoe zij daar tegenaan kijken. Daarom vragen we je om mee te denken over de voorstellen in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting, terwijl we die nog aan het maken zijn.

We stellen 7 doelen voor die we willen nastreven met de aanpak. Per doel kun je in het kort lezen hoe we er nu over denken en reageren.

Bekijk de doelen en reageer

  

Later komt er ook een inspraaktraject. We verwachten dat dit in 2023 zal starten.

Bekijk de tijdlijn

    

Wat gebeurt er met mijn reactie?

We lezen alle reacties en gebruiken die om onze voorstellen te verbeteren. Op 21 november vertellen we in een bijeenkomst meer over alle reacties die we kregen – en hoe we die in onze aanpak willen meenemen. Je kunt hierbij aanwezig zijn, online meedoen, of een verslag ontvangen. Laat hiervoor je mailadres achter onder 'Hou mij op de hoogte'.

Na deze bijeenkomst gaan wij aan de slag met ons eerste voorstel voor het college van burgemeester en wethouders. Na goedkeuring geeft het college het voorstel vrij voor inspraak. Dat betekent dat je dan nogmaals jouw mening kunt geven, als je dat wilt. Als antwoord op de inspraakreacties komt er een nota van beantwoording. Daarin staat wat we gaan doen met de ontvangen reacties. Daarna wordt de definitieve Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting gemaakt. Die laatste versie gaat vervolgens naar de gemeenteraad, die beslist of het doorgaat of niet.

Meld je aan!

Je kunt ook live reageren op de Aanpak Volkshuisvesting tijdens de bijeenkomst in jouw stadsdeel.

  • Centrum: 2 november
  • Nieuw-West: 3 november
  • Noord: 24 oktober
  • Oost: 14 november
  • West: 27 oktober
  • Zuid: 25 oktober
  • Zuidoost: 9 november
  • Weesp: 10 november
Meld je aan

Wat vind jij?

Gemakkelijke oplossingen voor de wooncrisis bestaan niet. We moeten slim kiezen en kijken wat er kan. Wat voor stad willen we zijn over 20 jaar? Mensen geven steeds meer geld uit aan huur, hypotheek en energie. Er blijft steeds minder over voor andere dingen. Problemen zijn er genoeg. Maar hoe kunnen we met elkaar iets maken dat voor veel Amsterdammers zal werken?

Met onze Aanpak Volkshuisvesting willen we in totaal de volgende 7 doelen bereiken. Je kunt per doel je mening geven.

Durf te dromen!

Als stad dromen wij graag over de ideale woningmarkt over 20 jaar. Wonen is in ieder leven van cruciaal belang. Het bepaalt voor een groot deel je leven. Daarom wensen wij iedereen een passende en betaalbare plek toe in onze mooie stad. Maar dat kost tijd en geld. Onze Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting gaat over het slim en goed verdelen van de woningen met het beperkt beschikbare geld dat er is. We willen dat zoveel mogelijk mensen in onze stad kunnen wonen op de manier die bij hen past, ook al is er een grens aan wat we als stad kunnen doen. De Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting kan niet alles oplossen, maar we gaan voor het hoogst haalbare. Jouw mening, jouw ideeën hebben we daarbij hard nodig.

Waarom een nieuwe aanpak?

De wooncrisis is bijna nergens zo duidelijk zichtbaar als in Amsterdam. We willen een stad zijn voor iedereen. Iedereen heeft recht op een passende en betaalbare woning. Maar de woningmarkt heeft intussen zijn kookpunt bereikt. Er moet gebouwd worden, en dat blijven we als stad ook doen. De afgelopen 5 jaar zijn er veel woningen bij gekomen. Maar over 20 jaar moet de Amsterdamse woningmarkt betaalbaarder en passender zijn dan nu het geval is. Dat vraagt ook om een eerlijke verdeling van woningen die vrijkomen. Meer Amsterdammers moeten de komende jaren in een betaalbaar huis kunnen wonen, of dit nu koop of huur is. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we nu beginnen.

Naast betaalbaar wonen is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. De energieprijzen blijven stijgen, en we krijgen steeds meer te maken met extreme droogte of extreme regenval.

Kortom: wonen moet betaalbaarder worden, maar ook duurzamer.

Bekijk achtergrondinformatie, feiten en cijfers

Hoe het verder gaat

Hou mij op de hoogte

Contact

Tijdlijn

We schrijven de komende maanden een plan van aanpak dat op korte, middellange en lange termijn de wooncrisis gaat verzachten. We noemen het de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. In het participatieplan lees je meer over het meedenktraject.

Hier zie je wat er op welk moment gebeurt en hoe je mee kunt denken.

19 september tot en met 14 november 2022: meedenken

Wij hebben 7 doelen gesteld. Nu vragen we jou hierover mee te denken. We willen je reactie gebruiken om onze voorstellen te verbeteren.

November 2022: wat we met de reacties doen

In november vertellen we in een bijeenkomst welke reacties we hebben gekregen en hoe we die verwerken bij het schrijven van de aanpak. Je kunt bij die bijeenkomst zijn, of je kunt een verslag krijgen achteraf. Daarna schrijven we ons voorstel voor het plan van aanpak.

Januari 2023: inspraak

Het voorstel gaat naar het college en die geeft het vrij voor inspraak als zij het er mee eens zijn. Dat betekent dat je in januari nog een keer kunt laten weten wat jij vindt van het voorstel, als je dat wilt.

Maart 2023: nota van beantwoording

Als antwoord op de inspraakreacties komt er een nota van beantwoording. Daarin staat wat we wel of niet doen met de inspraakreacties.

Juni 2023: college en raad, definitief besluit

Op basis van de nota van beantwoording wordt de definitieve Aanpak Volkshuisvesting geschreven. Die gaat eerst naar het college en daarna naar de gemeenteraad. De raad neemt het definitieve besluit.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren