Spring naar inhoud
logo

Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Werken aan de Aanpak Volkshuisvesting

Een woonplek vinden in Amsterdam is bijzonder moeilijk. Een woning vinden die naar je zin is en bij je past is nog moeilijker. Het gebrek aan passende en betaalbare woningen in Amsterdam is erg groot. Daarom werken we als stad aan een plan om dit te veranderen. Dit plan noemen we de Aanpak Volkshuisvesting.

Conceptplan klaar

We hebben Amsterdammers en Weespers gevraagd om met ons mee te denken terwijl we het plan aan het schrijven waren. Alle reacties hebben we gelezen en gehoord, en sommige reacties hebben we meegenomen in het conceptplan.

Bekijk het conceptplan

Het kan goed zijn dat je niet meteen je reactie terugleest in het plan. In het plan zul je zien dat we keuzes hebben gemaakt, en dat we zeggen waar we het hardst aan gaan werken. Dat vergt lef, en ongelijk investeren voor gelijke kansen.

Er zijn dingen die we al deden en die we blijven doen. Er zijn ook onderwerpen waar we harder aan gaan werken:

  • Meer huizen voor de mensen die ze het meest nodig hebben:
    • Er moeten meer sociale woningen bij komen van corporaties.
    • Het middensegment moet groter worden en terecht komen bij de mensen met een middeninkomen.
  • Woningen worden verduurzaamd, zodat ze klaar zijn voor de toekomst. Dit doen we door op korte termijn energiecoaches in te zetten die bewoners suggesties geven om te besparen.
  • Een zelfstandige woning is niet voor iedereen een optie in deze schaarse woningmarkt. Naast het bouwen van meer woningen, werken we daarom aan meer woonplekken.
  • Meer doorstroming, zodat zoveel mogelijk mensen een passende woonplek krijgen. We willen mensen stimuleren een grote woning te verruilen voor een nieuwe passende woning. Dat doen we met verhuisregelingen en aantrekkelijk nieuw woningaanbod in de buurt voor ouderen en mensen die afhankelijk zijn van zorg aan huis.
  • Omdat er de komende jaren te weinig woningen zijn, stoppen we met het maken van nieuwe voorrangsregelingen. We blijven goed kijken naar de regelingen als de eerste effecten van de nieuwe woonruimteverdeling duidelijk zijn.
  • We gebruiken alle (nieuwe) mogelijkheden om huurprijzen en het gebruik van woningen te reguleren. Zo willen we betaalbare woonruimte behouden en toevoegen. Dit doen we bijvoorbeeld door meer te controleren op leegstand.

Inspraak

Van maandag 13 februari tot en met maandag 27 maart 2023 konden alle Amsterdammers nog een keer reageren op het conceptplan.

Al die reacties lezen we zorgvuldig en we wegen ze af voor het uiteindelijke voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. We schrijven een Nota van Beantwoording met uitleg waarom we een voorstel wel of niet meenemen in het plan.

Iedereen die een reactie heeft gegeven krijgt de Nota van Beantwoording. Als je hebt gezegd dat je graag op de hoogte wilt blijven van de Aanpak Volkshuisvesting, krijg je de Nota van Beantwoording ook automatisch. Natuurlijk kun je hem ook op deze pagina vinden als het zover is.   

  

Wat is er eerder gebeurd?

We zullen de komende jaren geregeld voor moeilijke keuzes staan. Van Amsterdammers wilden we graag horen hoe zij daar tegenaan kijken. We hebben daarom alle Amsterdammers gevraagd om mee te denken over de voorstellen in de Aanpak Volkshuisvesting, terwijl we die nog aan het maken waren.

Veel mensen hebben online reacties achtergelaten of de online vragenlijst ingevuld. Maar mensen konden ook meedenken bij een bijeenkomst in hun stadsdeel en bij themabijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten gingen Amsterdammers en Weespers met elkaar in gesprek over hun aanbevelingen op het gebied van wonen. We bedanken iedereen die met ons heeft meegedacht over de keuzes waar we voor staan.

Verslagen

Op deze website kun je de online reacties lezen. Je kunt ook het verslag lezen dat we hebben gemaakt over het meedenktraject:

Op 21 november 2022 hebben we in een bijeenkomst verteld over alle reacties die we kregen. En hoe we die in onze aanpak willen meenemen. Je kunt de opname van de avond hier terug kijken: Special : Amsterdam denkt mee over volkshuisvesting - Pakhuis de Zwijger

Hou mij op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Bekijk de tijdlijn

De reacties op de voorstellen

Hieronder zie je wat de doelen waren toen we begonnen met de Aanpak Volkshuisvesting. Op deze doelen hebben veel mensen gereageerd. Veel Amsterdammers hebben ook meegedacht in de bijeenkomsten over de doelen zoals hieronder staan.

We hebben alle reacties gehoord en zorgvuldig bekeken. Een deel is meegenomen in het nieuwe plan dat nu ter inspraak ligt. Daarin staan de doelen net even anders dan hier, juist omdat we hebben geluisterd naar Amsterdammers en andere partijen. Als je wilt weten hoe het er nu uitziet, kun je dat hier lezen: amsterdam.nl/inspraak.

Je kon tot 15 november 2022 je reactie geven. Je kunt de reacties onder de doelen nog steeds lezen.

Durf te dromen!

Als stad dromen wij graag over de ideale woningmarkt over 20 jaar. Wonen is in ieders leven van cruciaal belang. Het bepaalt voor een groot deel je leven. Daarom wensen wij iedereen een passende en betaalbare plek toe in onze mooie stad. Maar dat kost tijd en geld.

Onze Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting gaat over het slim en goed verdelen van de woningen met het beperkt beschikbare geld dat er is. We willen dat zoveel mogelijk mensen in onze stad kunnen wonen op de manier die bij hen past, ook al is er een grens aan wat we als stad kunnen doen.

De Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting kan niet alles oplossen, maar we gaan voor het hoogst haalbare. Jouw mening, jouw ideeën hebben we daarbij hard nodig.

Waarom een nieuwe aanpak?

De wooncrisis is bijna nergens zo duidelijk zichtbaar als in Amsterdam. We willen een stad zijn voor iedereen. Iedereen heeft recht op een passende en betaalbare woning. Maar de woningmarkt heeft intussen zijn kookpunt bereikt.

Er moet gebouwd worden, en dat blijven we als stad ook doen. De afgelopen 5 jaar zijn er veel woningen bij gekomen. Maar over 20 jaar moet de Amsterdamse woningmarkt betaalbaarder en passender zijn dan nu het geval is.

Dat vraagt ook om een eerlijke verdeling van woningen die vrijkomen. Meer Amsterdammers moeten de komende jaren in een betaalbaar huis kunnen wonen, of dit nu koop of huur is. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we nu beginnen.

Naast betaalbaar wonen is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. De energieprijzen blijven stijgen, en we krijgen steeds meer te maken met extreme droogte of extreme regenval.

Kortom: wonen moet betaalbaarder worden, maar ook duurzamer.

Bekijk achtergrondinformatie, feiten en cijfers

Hoe het verder gaat

Hou mij op de hoogte

Contact

Tijdlijn

We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. Het college heeft het plan nu vrijgegeven om op te reageren voor iedereen die dat wil. Hieronder vind je de hele planning.

19 september tot en met 14 november 2022: meedenken

Wij hebben 7 doelen gesteld. We vroegen jou hierover mee te denken. Je kon ook een vragenlijst invullen. We hebben de reacties gebruikt om onze voorstellen te verbeteren.

November 2022: wat we met de reacties doen

In november vertelden we in een bijeenkomst welke reacties we hebben gekregen en hoe we die verwerken bij het schrijven van de aanpak. Daarna schreven we ons voorstel voor het plan van aanpak.

13 februari tot en met 27 maart 2023: inspraak

In februari en maart kon je nog een keer je reactie geven op het voorstel.

Juni 2023: Nota van Beantwoording

Als antwoord op de inspraakreacties komt er een Nota van Beantwoording. Daarin staat wat we wel of niet doen met de inspraakreacties.

Juni/juli 2023: college en raad, definitief besluit

Op basis van de nota van beantwoording schrijven we de definitieve Aanpak Volkshuisvesting. Die gaat eerst naar het college en daarna naar de gemeenteraad. De raad neemt het definitieve besluit.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren